Sveriges bästa OL-konfa i fjällmiljö
Bilder/film 2013

Viktor Ivarssons film från Konfirmation Sälen 2013

Leif Orienteraren - Konfirmation Sälen 2013