Sveriges bästa OL-konfa i fjällmiljö
Dagsprogram

47SÅ HÄR KAN EN DAG PÅ LÄGRET SE UT

7.30 Morgonandakt

8.00 Frukost – konfirmanderna är med på ansvar för framtagning av frukost varje dag.

9.00 Avresa till orienteringsträning på fjället.

11.00 Hemresa och därefter dusch och ombyte

12.00 Lunch i konfa-restaurangen

13.00 Konfirmationsundervisning med prästen, teori eller praktik43

16.00 Samarbetslekar

18.00 Middag på konfa-restaurangen

20.00 Kvällsandakt

21.00 Kvällsfika

22.00 Läggdags